Livsbetingelser i Universum

En fråga som alltid har fascinerat människor är: Finns det liv i universum på andra ställen än jorden? Under senare år har vi blivit mer och mer medvetna om hur olika faktorer har samverkat för att livet skulle uppstå och utvecklas på vår planet, men också om alla de faror som gång efter annan hotat livets fortbestånd här. Samtidigt har vi i rymdforskningen fått medel som gör det möjligt för oss att utforska möjligheterna för liv på andra planeter.

I kursen studeras hur lämpade planeterna i vår omgivning är som bärare av liv. Men kursen om livsbetingelser är inte begränsad till enbart förhållandena i solsystemet. Den undersöker också, om det finns möjlighet för liv kring andra stjärnor än solen, och om man kan tänka sig alternativ till kolbaserat liv.


Livsbetingelser i universum kommer att gå på tisdagar i veckor med jämna veckonummer under VT12. Föreläsningarna börjar kl 17.15.


 

 

Kursinformation VT12

Här är sammanfattningar av föreläsningarna:

Föreläsning 120124

Föreläsning 120207

Föreläsning 120221

Föreläsning 120306

Föreläsning 120320

Föreläsning 120403

Föreläsning 120417

Föreläsning 120424


Tentamen 090523

 


Tenta 061216


Senast ändrad: 24 april, 2012


Tillbaka till huvudsidan
Maria Sundin, email: maria.sundin@physics.gu.se