Navigeringskonstens Historia

För de tidigaste navigatörerna, som vågade sig ut på oceanen utan land i sikte, var det mycket viktigt med kunskaper om stjärnhimlen. Vi går igenom olika metoder för navigering på olika platser på jorden. Vi kommer också att studera hur olika typer av instrument har använts. Många av dessa instrument har även använts av astronomer på land. Vilken betydelse har navigeringskonsten haft för hur samhället utvecklades? När började man rita sjökort och när kom kompassen. Hur kunde vikingarna navigera? Varför var det viktigt att uppfinna ett bra sjöur? Detta är några av de frågor som kursen behandlar . I slutet av kursen kommer vi fram till moderna GPS-navigatorer och vi kan jämföra funktionen hos dem med tidigare använda metoder.

En viss anknytning finns till kursen ''Astronomi i konstens historia'' eftersom gamla sjökort, instrument och kompassrosor ofta var rikligt utsmyckade.


Kursinformation VT12

Föreläsning 120126

Föreläsning 120209

Föreläsning 120223

Föreläsning 120308

Föreläsning 120322

Föreläsning 120405

Föreläsning Kent Nordström 120419

Föreläsning 120503


Tentamen 050129


 

Senast ändrad: 3 maj 2012


Tillbaka till huvudsidan
Maria Sundin, email: maria.sundin@physics.gu.se