ASTRONOMISK RYMDFORSKNING

Före 1960 hade ingen på Jorden nått längre ut än ca 40 km ovan vår planet. Sedan dess har människan tagit sina första steg på Månen, skickat rymdsonder till flera planeter i solsystemet och landat på några av dem. Vi har placerat ett stort teleskop i bana kring Jorden, Hubble Space Telescope, och med hjälp av detta kan vi studera allt ifrån planeter till mycket avlägsna galaxer.

Kursen redovisar vad vi lärt oss av allt detta och den behandlar aktuella forskningsområden och nya upptäckter. Innehållet i kursen byts i princip ut varje gång kursen går eftersom mycket nya resultat dyker upp.


Föreläsningarna går i Gustaf Dalén-salen på Chalmers!

Kursinformation HT15

Föreläsning 150901

Föreläsning 150915

Föreläsning 150929

 


Tentamen 050514


Tentamen äger rum lördagarna den xxx (information kommer!). Vid samtliga tillfällen är tiden 8.30 - 13.30. Anmäl er till tentamen senast en vecka innan.


 

Senast ändrad: 29 september, 2015


Tillbaka till huvudsidan
Maria Sundin, email: maria.sundin@physics.gu.se