Universums Utveckling

Det finns många spännande frågor inom astrofysiken, och bland de mest spännande är de som rör vårt universums start och framtid. I Universums Utveckling studerar vi Big Bang-teorin, och tar upp stöd för den och kritik mot den. Vi diskuterar också saker som universums expansion, mängden materia i universum, den kosmologiska konstanten, bakgrundsstrålningen, avståndsbestämning och universums ålder, utsträckning och form. Många av de här sakerna är ihopkopplade med forskningen om galaxer, och därför handlar kursen också till stor del om galaxernas uppkomst och utveckling, samt galaxerna som indikatorer på avstånd och ålder i universum.

Kursen ges under VT13. Välkommen till en spännande kurs!

Kursinformation VT13

Föreläsning 130122

Föreläsning 130205

Föreläsning 130219

Föreläsning 130305

Föreläsning 130402

Föreläsning 130423

Föreläsning 130429

Observera att de två sista föreläsningarna i kursen äger rum 130423 och 130429. KursPM är uppdaterat.

Tentamen 041211

Tentamen 101218


Senast ändrad: 29 april, 2013


Tillbaka till huvudsidan
Maria Sundin, email: maria.sundin@physics.gu.se