Forskning
Projekt
Forskares vardag
Fördjupning
Frågor & Svar

 
 
 
 
 


UPP
HEM     

Subatomär Fysik

Halo nucleus

Välkommen till Avdelningen för Subatomär Fysiks populärvetenskapliga sidor! 

Subatomär Fysik är den grupp vid Chalmers tekniska högskola (Chalmers) och Göteborgs Universitet (GU) som forskar på strukturer som är mindre (sub-) än atomer (därav namnet subatomär fysik), alltså atomkärnor och elementarpartiklar. Vi bedriver experimentell verksamhet vid ISOLDE-anläggningen vid CERN, GSI i Darmstadt, Tyskland och GANIL  i Caen, Frankrike. I Göteborg har vi dessutom en aktiv teoriverksamhet. 
 

Här hittar du information om:

 • Forskning:
  • Vad vi arbetar med i forskningsgruppen.
 • Kopplingar:
  • Områden där du kan se sambandet mellan vår typ av forskning och världen omkring oss
 • Forskarvardag:
  • En forskares vardag 
 • Fördjupning: 
  • Förslag på fördjupningsarbete 
 • Frågor & Svar:
  • Vanliga frågor och svar 
 
| Forskning | Kopplingar | Forskares vardag |
| Fördjupningsarbeten | Frågor & Svar | Våra officiella hemsidor |


Senast ändrad: 20 maj 1999

Skicka kommentarer till Webmaster Christian Forssén
Till Chalmers hemsida