SENSORER och BRUS

FY 0350

2003

Kursen ges på distans och är huvudsakligen web-baserad.

Här kan du hitta information och uppgifter för kursen Sensorer och Brus. Har du några frågor eller kommentarer angående kursen eller hemsidan, så hör gärna av dig på e-mail till Per Delsing delsing@fy.chalmers.se

Introduktionsföreläsningen ges Lördag den 29/3 kl. 10.00-12.30 i sal FL10

Du kan anmäla dig till kursen hos Arne Nyberg: nyberg@fy.chalmers.se


KORT BESKRIVNING AV KURSENS INNEHÅLL

ÖVERSIKT

KURSBOK

SCHEMA

KURSPLAN

TENTAMEN

OMTENTAMEN

KURSANSVARIGA


FÖRELÄSNINGAR

LABORATIONER

Labförberedelser och rapporter

KURSBREV

Innlämningsuppgifter


För att kunna läsa pdf-filerna behöver du Acrobat Reader som du kan ladda ner här.

 

UPDATERAD 2003-02-06