Skärmsläckaren Drag och Visa

In English

Programmet är för Windows 3.1 och senare, och stökar till skärminnehållet genom att dela upp det i rutor som sedan dras runt. Om man i inställningarna anger några bilder kommer dessa att punktvis ritas på skärmen, på ett sätt så att de blir hela när bilden är färdigritad.

Inställningarna har en sökfunktion som, vid behov, kan hjälpa dig att söka igenom din hårddisk efter bilder. Du kan ange några kriterier för vilka slags bilder som skall hittas. Vid träff kan Du välja om Du vill använda bilden. För närvarande hittar programmet endast bitmappar (.BMP) och DI-bitmappar (.DIB/.RLE). Jag arbetar på utvidgning.

Programmet är inte provat på Windows 95, men bör fungera fint även där, dock kan det bli lite problem med filnamnen - en möjlig lösning kan vara att be programmet att söka efter alla filer (*.*) och inte bara bilder (*.BMP...). På detta vis kontrolleras de första byten i varje fil, och de som innehåller kända filformat för bilder granskas noggrannare.

Om du vill ha en egen kopia, ladda ner den här och nu (håll ned Shift och tryck musknapp 1 (oftast vänster) på en av länkarna nedan). Placera programmet i Windows-katalogen, så är det lätt att testa skärmsläckaren och ändra dess inställningar med Kontrollpanelen. Zip-filerna innehåller .scr-filerna, och skall packas upp till Windows-katalogen. Använd zip-filerna om din nätbläddrare förstör .scr-filerna vid nedladdningen. På 95/98/NT skall filerna placeras i Windows system-katalog.

Programmet är freeware, vilket innebär att det är fritt att testa, använda och kopiera det.

Som vanligt tar jag inget ansvar för mina program, men de är såvitt jag vet felfria.


Om du har hittat något konstigt, har en fråga, idé eller liknande, låt mig få veta:

E-Mail: Håkan T. J. (f96hajo@chalmers.se)
Eller använd ett formulär


Tillbaka till Håkans sida