Inversetitfortat.adb

-- Plays inverse TitForTat
-- Only works good on very very nice players

function InverseTitForTat return Move is
begin
  if MN = 1 then
   return Cooperate;
  elsif OL = Cooperate then
   return Defect;
  else
   return Cooperate;
  end if;
end InverseTitForTat;

Tillbaka till huvudsidan