Player47.adb

Eftersom spelaren kan byggas i några olika lägen, ett för att spela med och att för att använda då spelaren lär sig att spela (med vår egen spelledare) finns det rader som
--{LEARN
och
--}
Dessa meddelar vilka delar som hör till endast ett läge.
function Player47 (MoveNum : Integer;
          OppName : PlayerNameType;
          OppLast : Move;
          --{FINISH_THEM--{COMBAT
          OppScore, MyScore : Integer) return Move is
          --}--{LEARN
          OppScore, MyScore : Integer;
          ForceMethod : Integer) return Move is
          --}
  DoMove : Move;
begin
  MN := MoveNum;
  ON := OppName;
  OL := OppLast;
  OS := OppScore;
  MS := MyScore;

  if MoveNum = 1 and TotalNofMovesThisMatch /= 0 then
   TotalNofMoves := TotalNofMovesThisMatch;
  end if;
  TotalNofMovesThisMatch := MoveNum;

  if MoveNum > 1 then
   OppMoves(MoveNum-1) := OppLast;
  end if;

  if MoveNum > TotalNofMoves-1 then
   return Defect;
  end if;

  --{FINISH_THEM--{COMBAT
  if MoveNum = 1 then -- new game started, reinitialize
   UseTactics := 0;
   CurrentOpponent := OpponentSpecs'Last;
   while CurrentOpponent >= OpponentSpecs'First
   loop
     exit when OpponentSpecs(CurrentOpponent).Name = OppName;
     CurrentOpponent := CurrentOpponent - 1;
   end loop;
   if CurrentOpponent /= 0 then
     if OpponentSpecs(CurrentOpponent).MatchNum < 2 then
      OpponentSpecs(CurrentOpponent).MatchNum := OpponentSpecs(CurrentOpponent).MatchNum + 1;
     end if;
     UseTactics := OpponentSpecs(CurrentOpponent).Tactics(OpponentSpecs(CurrentOpponent).MatchNum);
     if UseTactics = -1 then
      CurrentMoveSpecs := MoveSpecs'Last;
      while CurrentMoveSpecs >= MoveSpecs'First
      loop
        exit when MoveSpecs(CurrentMoveSpecs).Name = OppName;
        CurrentMoveSpecs := CurrentMoveSpecs - 1;
      end loop;
      if (CurrentMoveSpecs < MoveSpecs'First) then
       UseTactics := 0;
      end if;
     end if;
   end if;
   if TotalNofMoves < 20 then UseTactics:=0; end if;
  elsif MoveNum = 21 and UseTactics /= 0 then
   if MyScore < OpponentSpecs(CurrentOpponent).Expect(OpponentSpecs(CurrentOpponent).MatchNum).Player1 or
    OppScore > OpponentSpecs(CurrentOpponent).Expect(OpponentSpecs(CurrentOpponent).MatchNum).Player2 then
     OpponentSpecs(CurrentOpponent).Tactics(2) := 0;
     UseTactics := 0;
     CurrentOpponent := 0;
     MyMoves(MoveNum) := Cooperate; -- try to start a friendly game
     return Cooperate;
   end if;
  elsif MoveNum > 25 and then (MyScore < MoveNum/2 or MyScore < -5) and then CurrentOpponent /= 0 then
   OpponentSpecs(CurrentOpponent).Tactics(2) := 0;
   UseTactics := 0;
   CurrentOpponent := 0;
   MyMoves(MoveNum) := Cooperate; -- try to start a friendly game
   return Cooperate;
  end if;
  --}--{LEARN
  UseTactics := ForceMethod;
  --}

  case UseTactics is
   when 1 => DoMove := Default;
   when 2 => DoMove := TitForTat;
   when 3 => DoMove := HandleTitForTat;
   when 4 => DoMove := InverseTitForTat;
   when 5 => DoMove := Pattern1;
   when 6 => DoMove := Pattern2;
   when 7 => DoMove := Logic1;
   when 8 => DoMove := Logic2;
   when 9 => DoMove := Logic3;
   when 10 => DoMove := TitFor2Tat1; -- need 2 defect to defect
   when 11 => DoMove := TitFor2Tat2; -- need 2 similar to change action
   when 12 => DoMove := DefWhen2;
   when 13 => DoMove := DefWhen5;
   when 14 => DoMove := DefWhen8;
   when 15 => DoMove := AlwaysCooperate;
   when 16 => DoMove := AlwaysDefect;
   when 17 => DoMove := InSomeOrder;
   when 18 => DoMove := CrazyPlayer;
   when 19 => DoMove := CrazyPlayer2;
   when -1 => DoMove := PredefPattern;
   --{LEARN
   when others => null;
   --}--{FINISH_THEM--{COMBAT
   when others => DoMove := Default;
   --}
  end case;

  MyMoves(MoveNum) := DoMove;

  return DoMove;
end Player47;

Tillbaka till huvudsidan