Vågrörelselära och optik (FYN040A)

Naturvetarprogrammet, T4 2002


Uppdaterad!! ('Degradering' av vissa delar)

INSTUDERINGSSCHEMA


Kursböcker: E Hecht, OPTICS, 3dje upplagan och BE Mellander, MEKANISKA VÅGOR, 1999

Nivå 1: Grundmaterial. Nödvändigt för en förståelse av grunderna i optikkursen.

Nivå 2: Resterande material i kursen.

Nivå 3: Underlättar förståelsen av fysik i en vidare bemärkelse än optik. Delar av materialet kan förekomma i en uppgift på tentamen.

Nivå 4: Speciella områden. Bra som uppslagsbok.


 Mellander: Mekaniska vågor  
Nivå Kapitel Sida
1 1 Matematisk beskrivning av vågor 2
1 2 Våghastigheten i olika media 10
1 3 Intensitet för en mekanisk våg 19
1 4 Ljud och oljud 22
1 5 Reflexion och transmission av mekaniska vågor 27
1 6 Dopplereffekt, klassisk 29
3 6 Dopplereffekt, relativistisk 31
1 7 Stående vågor 35
 Hecht: Optics  
Nivå Kapitel Sida
  1 A Brief History 1
2 1.2 In the Beginning 1
2 1.3 From the Seventeenth Century 2
2 1.4 The Nineteenth Century 4
2 1.5 Twentieth-Century Optics 7
  2 Wave Motion 11
1 2.1 One-Dimensional Waves 11
1 2.2 Harmonic Waves 15
1 2.3 Phase and Phase Velocity 18
1 2.4 The Superposition Principle 21
1 2.5 The Complex Representation 23
2 2.6 Phasors and the Addition of Waves 24
1 2.7 Plane Waves 26
1 2.8 The Three-Dimensional Differential Wave-Equation 29
1 2.9 Spherical Waves 30
2 2.10 Cylindrical Waves 33
 3 Electromagnetic Theory, Photons, and Light37
2 3.1 Basic Laws of Electromagnetic Theory 38
1 3.2 Electromagnetic Waves 43
1 3.3 Energy and Momentum 46
1 3.4 Radiation 57
1 3.4.1 Linearly Accelerating Charges 57
2 3.4.2 Synchrotron Radiation 59
2 3.4.3 Electrical Dipole Radiation 62
2 3.4.4 The Emission of Light from Atoms 63
1 3.5 Light in Matter 66
2 3.6 The Electromagnetic-Photon Spectrum 73
3 3.7 Quantum Field Theory 80
  4 The Propagation of Light 85
1 4.1 Introduction 85
1 4.2 Rayleigh Scattering 85
1 4.3 Reflection 95
1 4.4 Refraction 100
1 4.5 Fermats Principle 105
1 4.6 The Electromagnetic Approach 109
1 4.7 Total Internal Reflection 121
2 4.8 Optical Properties of Metals 127
3 4.9 Familiar Aspects of the Interaction of Light and Matter 131
3 4.10 The Stokes Treatment of Reflection and Refraction135
2 4.11 Photons, Waves and Probability 137
 5 Geometrical Optics - Paraxial Theory 148
1 5.1 Introductory remarks 148
1 5.2 Lenses 149
3 5.3 Stops 173
1 5.4 Mirrors 177
1 5.4.1 Planar mirrors 178
4 5.4.2 Aspherical mirrors 180
1 5.4.3 Spherical mirrors 183
2 5.5 Prisms 189
3 5.6 Fiberoptics 195
4 5.7 Optical systems 203
4 6 More on Geometrical Optics 247
  7 The Superposition of Waves 285
1 7.1 The Addition of Waves of the Same Frequency 286
1 7.2 The Addition of Waves of Different Frequency 295
 8 Polarization 319
1 8.1 The Nature of Polarized Light 319
1 8.1.1 Linear Polarization 319
1 8.1.2 Circular Polarization 320
1 8.1.3 Elliptical Polarization 322
1 8.1.4 Natural Light 324
2 8.1.5 Angular Momentum and the Photon Picture 324
1 8.2 Polarizers 326
2 8.3 Dichroism 327
1 8.4 Birefringence 330
1 8.5 Scattering and Polarization 340
1 8.6 Polarization by Reflection 342
1 8.7 Retarders 346
2 8.8 Circular Polarizers 352
3 8.9 Polarization of Polychromatic Light 353
2 8.10 Optical Activity 355
3 8.10.1 A useful model 358
3 8.10.2 Optically active biological substances 360
4 8.11 Induced Optical Effects - Optical Modulators 360
3 8.12 A Mathematical Description of Polarization 366
 9 Interference 377
1 9.1 General Considerations 378
1 9.2 Conditions for Interference 381
1 9.3 Wavefront-Splitting Interferometers 384
1 9.4 Amplitude-Splitting Interferometers 392
3 9.5 Types and Localization of Interference Fringes 407
1 9.6 Multiple-Beam Interferences 409
3 9.7 Applications of Single and Multilayer Films 418
3 9.8 Applications of Interferometry 423
 10 Diffraction 433
1 10.1 Preliminary Considerations 433
2 10.1.1 Opaque Obstructions 436
1 10.1.2 Fraunhofer and Fresnel Diffraction 437
1 10.1.3 Several Coherent Oscillators 439
1 10.2 Fraunhofer Diffraction 442
1 10.2.1 The Single Slit 442
1 10.2.2 The Double Slit 447
1 10.2.3 Diffraction by Many Slits 451
3 10.2.4 The Rectangular Aperture 453
2 10.2.5 The Circular Aperture 459
2 10.2.6 Resolution of Imaging Systems 461
2 10.2.7 The Diffraction Grating 465
1 NB: Bragg diffraktion 475
2 10.3 Fresnel Diffraction 476
3 10.4 Kirchhoff's Scalar Diffraction Theory 501
3 10.5 Boundary Diffraction Waves 505
4 11 Fourier Optics 512
  12 Basics of Coherence Theory 554
1 12.1 Introduction 554
3 12.2 Visibility 556
3 12.3 The Mutual Coherence Function and the Degree of Coherence 563
3 12.4 Coherence and Stellar Interferometry 567
 13 Modern Optics: Lasers and Other Topics 575
1 13.1 Lasers and Laser Light 575
2 13.2 Imagery - The Spatial Distribution of Optical Information 599
2 13.3 Holography 617
3 13.4 Nonlinear Optics 634

 


Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Reviderad 6 mars 2002 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se