Fundamental Physics

      Chalmers University of Technology

index
planering
examination

Vektoranalys för Kf och TM
läsperiod 1, ht 2014.
Ingår som ett moment om 1.5 hp i kursen Komplex analys, MVE295.

Aktuell information:
14 oktober: Det är dags att boka tider för examination.
Tiderna nedan finns att välja på. Maila namn och personnummer på alla i gruppen samt vald tid till Martin.
Tisdag 21 oktober 15.30-16.00
Tisdag 21 oktober 16.00-16.30
Tisdag 21 oktober 16.30-17.00
Onsdag 22 oktober 10.30-11.00
Onsdag 22 oktober 11.00-11.30
Fredag 24 oktober 9.00-9.30
Fredag 24 oktober 9.30-10.00
Onsdag 29 oktober 13.00-13.30
Onsdag 29 oktober 13.30-14.00
Onsdag 29 oktober 14.00-14.30
Onsdag 29 oktober 15.00-15.30
Onsdag 29 oktober 15.30-16.00
Fredag 31 oktober 9.00-9.30
Fredag 31 oktober 9.30-10.00
Fredag 31 oktober 10.30-11.00
Fredag 31 oktober 11.00-11.30
Fredag 31 oktober 13.00-13.30
Fredag 31 oktober 13.30-14.00
Fredag 31 oktober 14.00-14.30

22 augusti: Kompendiet finns tillgängligt för nedladdning.

Föreläsare:

Kursutvärderare (för kursen Komplex analys):

    NN

Litteratur:

Innehåll

    Kapitlen 1, 2, 4, 8.1-3, 10.1 och 11.1-2 i kompendiet. (Delar av kapitel 3 används, men inte mer än vad som gåtts igenom i kursen i flervariabelanalys.)
    Lärandemål.