Fysik för Ingenjörer del 1b (FFY595)

Utbildningsprogrammet för Industriell ekonomi
LP3 Våren 2004


INSTUDERINGSSCHEMA


Kursbok: Raymond A. Serway and Robert J. Beichner: Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics (5th edition, Saunders, 2000).

Nivå A: Grundmaterial. Nödvändigt för en förståelse av grunderna i kursen. Vi kommer att lösa detaljerade uppgifter i detta material under övningar, som rekommenderade uppgifter, och vid tentan.

Nivå B: Resterande material i kursen. Innehållet i denna del av materialet förväntas ni ha läst och diskuterad, och beskrivande uppgifter och vissa mindre beräkningsuppgifter kan förekomma. Huvudsaken är här att forstå och kunna förklara fänomen och sammanhang som omtalas i materialet.


Nivå Kapitel Kapitelnamn evt kommentar
 16 Wave Motion 
A 16.1 Basic variables  
A 16.2 Direction of particle displacement  
A 16.3 One-Dimensional Traveling Waves  
A 16.4 Superposition and Interference 
B 16.5 The speed of waves on Strings 
A 16.6 Reflection and Transmission 
A 16.7 Sinusoidal Waves 
B 16.8 Rate of Energy Transfer by Sinus... 
B 16.9 The linear Wave Equation 
 17 Sound Waves 
B 17.1 Speed of sound waves 
B 17.2 Periodic sound waves 
B 17.3 Intensity of Periodic Sound Waves  
B 17.4 Spherical and Plane Waves 
 18 Superposition and Standing Waves 
A 18.1 Superposition and Interference of Sinus.... 
A 18.2 Standing Waves 
A 18.3 Standing Waves on a String... 
 35 The Nature of Light and the Laws of ... 
A 35.1 The Nature of Light 
B 35.2 Measurements of the Speed of Light 
B 35.3 The Ray Approximation in Geometric optics 
B 35.4 Reflection  
A 35.5 Refraction 
A 35.6 Huygen's Principle 
A 35.7 Dispersion and Prisms 
 37 Interference of Light Waves 
A 37.1 Conditions for Interference  
A 37.2 Young's Double-Slit Experiment 
A 37.3 Intensity Distribution of the Double-Slit... 
B 37.5 Change of Phase Due to Reflection 
A 37.6Interference in Thin Films inte Newton's rings
 38 Diffraction and Polarization 
A 38.1 Introduction to Diffraction 
A 38.2 Diffraction from Narrow Slits two-slits: A; multi-slits: B
B 38.3 Resolution of Single-Slit and Circular Apertures 
B 38.4 The Diffraction Grating 
 39 Relativity 
A 39.1 The Principle of Galilean Relativity 
A 39.3 Einstein's Principle of Relativity 
A 39.4 Consequences of the Special Theory of Relativityinte Relativistic Doppler Effect
B 39.5 The Lorenz Transformation Equations 
B 39.8 Equivalence of Mass and Energy 
 40 Introduction to Quantum Mechanics 
B 40.1 Blackbody Radiation and Planck's Hypotesis 
B 40.2 The Photoelectric effect 
B 40.3 The Compton effect 
A 40.4 Atomic Spectra 
A 40.5 Bohr's Quantum Model of the Atom 
A 40.6 Photons and Electromagnetic Waves 
A 40.7 The Wave Properties of Particles 
 41 Quantum Mechanics 
A 41.1 The Double-Slit Experiment Revisited 
A 41.2 The Uncertaincy Principle 
A 41.3 Probability Density 
A 41.4 A Particle in a Box 
B 41.5 The Schrödinger Equation 
 42 Atomic Physics 
A 42.1 Early Models of the Atom 
A 42.2 The Hydrogen Atom Revisited 
A 42.3 The Spin Magnetic Quantum Number 
B 42.4 The Wave Functions for Hydrogen 
B 42.5 The Other Quantum Numbers 
A 42.6 The Exclusion Principle and the Periodic Table 
 43 Molecules and Solids 
A 43.1 Molecular bonds  
A 43.3 Bonding in Solids 

 


Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Reviderad 11 februari 2004 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se