Vågrörelselära och optik (FYN040A)

Naturvetarprogrammet, T4 2002


Uppgifter till räkneövningarne och andra uppgifter med relevans för kursen kommer att anges här.
Uppgifter vid räkneövningarne:

Torsdag 14 februariFYN-1999-04-10 uppg. 1,
FYN-1999-08-16 uppg. 1,
FYN-1998-04-04 uppg. 1,
FYN-1998-04-25 uppg. 1
Onsdag 3 aprilFYN-1998-04-25 uppg. 2,
FYN-1998-04-25 uppg. 3,
FYN-1998-04-25 uppg. 6,
FYN-1998-08-19 uppg. 2,
FYN-1998-08-19 uppg. 4,
FYN-1998-08-19 uppg. 5
  

Rekommenderade uppgifter:

Kapitel Uppgifter
BEM 1-7 Alla uppgifter
EH 2 2.1 [2.1], 2.6 [2.6], 2.16 [2.22], 2.17 [2.23], 2.24 [2.30], 2.30 [2.36]
EH 3 3.11 [3.17], 3.12 [3.18], 3.14 [3.20], 3.24 [3.30], 3.30 [3.37], 3.35 [3.42]
EH 4 4.8 [4.9], 4.11 [4.14], 4.15 [4.18](se kommentar nedan), 4.30 [4.34], 4.34 [4.38] (se kommentar nedan), 4.35 [4.39], 4.51 [4.60], 4.52 [4.61], 4.60 [4.69], 4.68 [4.77] (se kommentar nedan)
EH 5 5.15 [5.19], 5.17 [5.21], 5.24 [5.28], 5.26 [5.30], 5.43 [5.49]
EH 7 7.1 [7.1], 7.5 [7.5], 7.9 [7.9], 7.10 [7.11], 7.16 [7.19], 7.19 [7.22], 7.21 [7.24] (för EM-vågor), 7.26 [7.30] (använd uppg. 7.21 [7.24])
EH 8 8.1 [8.1](se kommentar nedan), 8.3 [8.3], 8.20 [8.21], 8.21 [8.22], 8.23 [8.24], 8.27 [8.28], 8.28 [8.29]
EH 9 9.4 [9.4], 9.7 [9.7], 9.16 [9.16], 9.22 [9.24](se kommentar nedan), 9.24 [9.26], 9.25 [9.27], 9.42 [9.44], 9.43 [9.45], 9.44 [9.46]
EH 10 10.9 [10.9], 10.10 [10.10], 10.12 [10.12], 10.25 [10.25], 10.32 [10.32], 10.35 [10.35]
EH 13 13.2 [13.2], 13.3 [13.3], 13.4 [13.4]
tentor FYN-2001-04-06 alla uppgifter,
FYN-2000-08-23 uppg. 1+2+4,
FYN-2000-04-08 uppg. 1+2+3+4b+5,
FYN-1999-08-16 uppg. 3+5,
FYN-1999-04-24 uppg. 3+6,
FYN-1999-04-10 uppg. 2+3+6,
FYN-1998-08-19 uppg. 1+2+3+5
Göran Jönssons bok har dessutom en hel rad av bra, instruktiva, och roliga uppgifter med avsätt i vardagen!

Med BEMx menas kapitel x i B.-E. Mellander: Mekaniska vågor, kompendium.

Med EHx menas kapitel x i E. Hecht: Optics, 3dje upplagan [4 upplagans nummer inom kantiga parenteser].

Kommentarer:
Uppgift EH 4.15 [4.18]: Fel i texten, skall vara "theta_t versus theta_i" (theta_i på första axeln och theta_t på andra axeln). Dessutom fattas information om att ljuset rör sig från luft till glas.
Uppgift EH 4.34 [4.38]: Med andra ord, gör ett plot!
Uppgift EH 4.68 [4.77]: Viktig för senare använding inom interferens/lasrar (kap. 9)
Uppgift EH 8.1 [8.1]: Ej viktigt för denna kurs att kunna avgöra om polarisationsriktningen är "höger" eller "vänster".
Uppgift EH 9.22 [9.24]: Kan räknas direkt utan att känna till Lloyd's spegel


Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Reviderad 21 mars 2002 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se