Från Big Bang till nutid: Vågor och teleskop HT2006
(LFY100 + FY1110)


Examinator och föreläsare:

Elsebeth Schröder
Material- och Ytteorigruppen
Kontor: Soliden, våning 3 (rum 3033, nordra sidan av byggnaden)
E-post: schroder (at) fy.chalmers.se
Telefon: (031) 772 84 24
Fax: (031) 772 84 26Kursens hemsida: http://fy.chalmers.se/~schroder/Vagtele/

Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Nytt

Reviderad 9 oktober 2006 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se