S. Peter Apell
About Me
Teaching
Research
Public Outreach
Projects
Fun
Khyberspace
ApellAppel
Biological Physics
Spotlight

teaching


Naturvetenskaplig Problemlösning: Katalog för 00-01 (PROJEKTVAL 01 Ny kontaktperson för kursen 2002 Johan Boman)

Från Fotoner till Fält 2001 (nästa gång 2002 tillsammans med FYN130; ny kontaktperson för kursen Zoran Konkoli)

Elektromagnetiska Fält FYN130 00-01 (nästa gång vintern/våren 2002 tillsammans med Fotoner och Fält; ny kontaktperson för kursen Zoran Konkoli och kursinfo finner ni HÄR )

Classical Electrodynamics - graduate course 2001 (next time winter/spring 2003)

Living State Physics - 2000 (New contact person Marina Voinova when course starts 2001).

Advanced Living State Physics (study circle + project; spring 2002 - contact Marina Voinova)

BIOTEKNISK FYSIK F1-2001 (Starts March 19, 10-12 in FL73 - contact Marina Voinova for more information.

Morfomatik - course starts March 2002.

UTMANINGEN - CHALMERS vs KTH (starts september 2002 - max 15 participants from Chalmers)

Bioteknisk Fysik Master programme (starts september 2001 - contact Julie Gold)

Links

  • Martindale's
  • physicsweb
  • Interactive Textbook
  • wave function simulations
  • Rudimentär Kursutvärdering