Fysik för Ingenjörer del 1b (FFY595)

Utbildningsprogrammet för Industriell ekonomi
LP3 Våren 2004


Lista på rekommenderade uppgifterFörsta delen av listan har uppdaterats.
KapitelRekommederade uppgifterRekommenderade questionsRek. lösta exempel
16 2, 5, 29, 42 (42(b) är på gränsen av pensum), 49, 67 9, 13, 18 3, 4
17 7, 9, 21, 24, 32 1, 2, 13, 14 1, 2, 4
18 7, 9, 17, 19, 25, 55 2, 4, 7, 13, 17 1, 2, 4
355, 18, 28 (apex angle = topvinkel), 48, 50, 51(a), 60 3, 4, 14, 15, 18 5, 6
373, 31, 47, 49, 593, 5, 6, 7, 81, 4
389, 15, 23, 25, 592, 5, 9, 11, 123, 5, 6
395, 6, 10, 13, (45), (47)1, 101, 2, 3, 4, 7, (13), (14)
401, 41, 43, 44, 48, (52), 53, 60, (67)9, 10, 12, 16(5), 6, 7, 8
4111, 19, 242, 3, 4, 102, 3, 5
428, 24, 271, 2, 7, 142
432, 3, 18, 197 
Det finns lösningar till vissa uppgifter med jämna numrar.

Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Reviderad 23 februari 2004 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se