Mekanik F del 2
  Läsperiod IV, vårterminen 2021. Kurskod FFM521, 6hp.

  Aktuell information:

  16 augusti: Tentamen 16 augusti, med lösningsförslag.

  3 juni: Tentamen 3 juni, med lösningsförslag.

  25 mars: Det finns nu rekommenderade övningsuppgifter i OpenTA. De har ett utropstecken på sig. Det finns också ett datum i grönt, det är inte en deadline utan en rekommendation. Kommer även för följande veckor.

  Material

  Litteratur:
  J.L. Meriam and L.G. Kraige, "Engineering Mechanics" vol. 2 (Dynamics), 9th ed.
  M. Cederwall and P. Salomonson, "An introduction to analytical mechanics", 4th ed., Gothenburg (2010).

  Kursen motsvarar kap. 5-8 i Meriam-Kraige och kap. 1-7 i Cederwall-Salomonson, och innehåller kinematik och dynamik för partikelsystem och stela kroppar, relativitetsprincipen, rörelse relativt accelererade, speciellt roterande, koordinatsystem, analytisk mekanik, samt svängningsrörelse.

  Föreläsare är

  Övnings- och räknestugeledare är

   Marcus Tornsö, rum O6109A, tel. 0704-376483, email: marcus dot tornso at chalmers dot se
   Sean Miller, rum O6109A, tel. xxx, email: sean dot miller at chalmers dot se
   Stellan Östlund, rum S3006, tel. 031-786 90 06, email: stellan dot ostlund at physics dot gu dot se

  Kursutvärderare är

   Maja Rhodin, email: majarh at student dot chalmers dot se
   Hugo Spencer, email: hugosp at student dot chalmers dot se

  Föreläsningarna innehåller teorigenomgång som exemplifieras med demonstration och problemlösning.

   Plan för föreläsningarna:

   vecka 12: Introduktion, repetition. Plan kinematik för stela kroppar.

    Att fundera på inför och under denna vecka:
    Hur många frihetsgrader har en stel kropp i 1 dimension? I 2 dimensioner? 3? (n?) Hur många av frihetsgraderna har med translation att göra, hur många med rotation?

    Tisdag 23 mars: Introduktion. Repetition av vektorer m.m.
    Onsdag 24 mars: Plan kinematik för stela kroppar, MK kap. 5/1-4.
    Fredag 26 mars: Plan kinematik för stela kroppar, MK kap. 5/1-4, problemlösning.

   vecka 13: Plan dynamik för stela kroppar.

    Tisdag 30 mars: Plan dynamik för stela kroppar: Ekvationer för allmän rörelse och för rotation kring fix axel. MK kap. 6/1-5.
    Onsdag 31 mars: Plan dynamik för stela kroppar: Energi, impuls och impulsmoment. MK kap. 6/6-8.

   vecka 15: Relativitetsprincipen, inertialsystem, bevarade storheter. Rörelse i icke-inertiala system, fiktiva krafter.

    Tisdag 13 april: Relativitetsprincipen, Galileitransformationer, bevarade storheter, fiktiva krafter (translationellt accelererande system).
    Onsdag 14 april: MK kap. 5/6-7.
    Fredag 16 april: problemlösning, roterande koordinatsystem.

   vecka 16: Allmän stelkroppsrörelse

    Tisdag 20 april: Allmän stelkroppsrörelse: Rörelseekvationer, relation mellan rotationsvektor och rörelsemängdsmoment, tröghetsmatriser.
    Onsdag 21 april: Kinetisk energi. Exempel.
    Fredag 23 april: Diagonalisering av tröghetsmatrisen. Huvudtröghetsaxlar och huvudtröghetsmoment.

   vecka 17: Allmän stelkroppsrörelse, forts.

    Onsdag 28 april: Precessionsrörelse
    Torsdag 29 april: Exempel.

   vecka 18: Analytisk mekanik

    Tisdag 4 maj: Frihetsgrader, generaliserade koordinater, gen. krafter, kinetisk energi, gen. rörelsemängd.
    Onsdag 5 maj: Lagranges ekvationer
    Fredag 7 maj: Verkansprincipen. Exempel.

    Rekommenderade uppgifter i kompendiet: 3, 5, 6, 13, 18, 20, 21, 27, 37, 49, 54.

   vecka 19: Analytisk mekanik, forts.

    Tisdag 11 maj: Hamiltons ekvationer. Symmetrier och konserveringslagar.
    Onsdag 12 maj: Exempel.

    Rekommenderade uppgifter i kompendiet: 70, 71, 72, 73,

   vecka 20: Svängningsrörelse.

   vecka 21: ...

  Övningarna tränar självständig problemlösning, med demonstration och handledning från övningsledare.

  Räknestugorna är räknestugor.

  Övningsuppgifter i OpenTA nås via Canvas.

  Diskussionsforum Piazza, länk finns på Canvas.

  Zoomlänkar till föreläsningar, övningar och räknestugor finns på Canvas.

  Examinationen sker i form av skriftlig tentamen. Tillåtna hjälpmedel är ?.

   Till skillnad från tidigare år innehåller kursen ingen projektdel. Hela kursen examineras på tentamen.

   Tentamen består (preliminärt) av 5 uppgifter, som vardera ger 10 poäng. Betygsgränserna är: för betyg 3 20 poäng, för betyg 4 30 poäng, och för betyg 5 40 poäng,

   För godkänt krävs också inlämning av 2 obligatoriska uppgifter per vecka i OpenTA. Det finns också 2 bonusuppgifter per vecka. Om man gör alla dessa utom högst 4 får man 2 bonuspoäng på ordinarie tentamen. Alla bonusuppgifter utom högst 2 ger 4 bonuspoäng. Bonuspoängen kan dock inte kan användas för att uppnå godkänt. Inlämnade lösningar skall vara fullständiga, dvs. vara av tentamenskvalitet.