S. Peter Apell
About Me
Teaching
Research
Public Outreach
Projects
Fun
Khyberspace
ApellAppel
Biological Physics
Spotlight
Biological Physics New School Education Comments

Biological Physics - Student Guide

De här sidorna innehåller en översikt av kurser och program inom området Biologisk Fysik, tillgängliga vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet. Avsikten är att ge en kort vägledning till Tekniska Fysiker eller Fysikerstuderande som har ett genuint intresse för fysik och matematik med tillämpningar på biologiska system. Vi som står för denna service är den arbetsgrupp som Sektionen för fysik och teknisk fysik har tillsatt för att ta fram ett underlag till en utökad satsning inom forskning och undervisning riktad mot området Biologisk Fysik. Så ta del av informationen nedan och kontakta gärna någon av oss:

om du vill diskutera dina planer sedda från ett renodlat fysikperspektiv men utnyttja också de resurspersoner som finns inom respektive program nedan.

Biologisk Fysik (ny inriktning på Naturvetarprogrammet Göteborgs Universitet - startade hösten 1999, Peter Apell)

Biological Physics (valfritt spår inom ramen för mastersprogrammet Nanoscale Physics and Engineering vid F-sektionen Chalmers, Göran Wendin).

Bioteknisk Fysik (ny kurs för Teknisk Fysik Chalmers första året startar 14 mars 2000, och fortsättningskurs kommer för F2 2001 Peter Apell)

Hur gå sedan vidare i högre årskurser om jag är verkligt intresserad av Biologisk Fysik?

Hur skulle en ny BioTeknisk Fysikutbildning kunna se ut?

Komplexa Adaptiva System(mastersprogram vid F-sektionen Chalmers, start 2000 Mats Nordahl)

Radiofysik (fördjupningsområde på sektionen för Fysik och Teknisk Fysik Chalmers/Göteborgs Universitet, Eva Forssell Aronsson

Biofysik(fördjupningsområde inom Biokemi och Biofysik, Chalmers/Göteborgs Universitet Örjan Hansson)

Biomedicinsk Teknik,(fördjupningsområde på Maskin- och Farkosttekniksektionen Chalmers, Christian Högfors)

Bioteknik(civilingenjörsutbildning vid Kemisektionen Chalmers, Claes Niklasson)

Bioinformatik(Nytt mastersprogram vid Chalmers/Göteborgs Universitet, Ziad Taib)

Om du har några speciella kommentarer eller förslag i samband med utbildningar inom Biologisk Fysik sänd några rader till Peter Apell:

namn:
epost:

Kommentarer/Frågor/Förslag:

return to the top of this page