Vågrörelselära och optik (FYN040A)

Naturvetarprogrammet, T4 2001


 

Examinator och föreläsare

Kursinformation

Preliminärt föreläsningsschema

Fortlöpande information

GU Schema: föreläsningar och laborationer (pdf)
[fel m.a.p. salsbokning, se nedan]

Aktuellt sals-schema

Instuderingsschema

Rekommenderade uppgifter

Beskrivande uppgifter

 

 


Reviderad 12 februari 2001 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se