Saker på Håkans sida, nyast först

In English


Nyast

DAQen kör alltid
Endast på engelska.

Trimma datorprogram för x86-processorer
Endast på engelska.

Simulering av Lisebergs HangOver

3d-scanner
Några objekt har 3d-scannats.

Koka FEM på Schrödinger
Kvanthagar med FEM

PDE 2D
Enkel användning av FEM.

Sällskapsspel
Skriv ett Java-program som spelar luffarschack eller chinaschack.

Optiklab
Lek med linser och speglar.

Fouriergrejor
Summera Fourierserier.

Fältbilder
Det elektriska fältet kring några positiva och negativa punktladdningar.

Animering av nivåytor
Animering av nivåytorna till ett skalärt fält.

Komplexa funktioner
Bilder på real- och imaginärdel av några komplexa funktioner.

Sorteringsdemo
Jämför sorteringsalgoritmer empiriskt (qsort, heapsort, mergesort, bogosort...).

Dijkstra visar vägen med Motif
Program som visar kortaste vägen mellan två orter.

Datorlab - Mekanik
Simulering av en pendel med varierbar längd.

Leland Gaunt
Ett program som spelar en variant av smugglarens dilemma.

Spela spel
Det kan vara trevligt att spela spel, men roligast är det om datorn spelar själv.

Skärmsläckaren Drag och Visa
Programmet stökar till skärminnehållet...

Skärmsläckaren Molekyl
Programmet känner 32 föreningar.

Fjädersimulator
Ett DOS-program som simulerar en fjäder.

Äldst


E-Mail: Håkan T. J. (f96hajo@chalmers.se)
Eller använd ett formulär


Tillbaka till Håkans sida